wtorek, 2 maja 2023

Django - podstawowe informacje

Django to jeden z najpopularniejszych frameworków do tworzenia stron internetowych, napisany w Pythonie. Jest to także jeden z najbardziej rozbudowanych narzędzi, które umożliwia tworzenie zaawansowanych aplikacji webowych.


Django składa się na przykładzie projektowym Model-View-Controller (MVC), który jest używany do tworzenia aplikacji webowych. W Django wzorzec ten został nieco zmodyfikowany i nazywa się Model-View-Template (MVT). W tym wzorcu Model odpowiada za przetwarzanie danych, View za wyświetlanie danych użytkownikowi, a Template za prezentację danych.


By rozpocząć pracę z Django, należy najpierw zainstalować odpowiednią wersję frameworka. Po zainstalowaniu można już tworzyć projekty, czyli strony internetowe. Projekt opiera się z wielu aplikacji, a każda aplikacja odpowiada za konkretne zadanie, takie jak logowanie użytkowników lub obsługa zamówień.


W Django najważniejszym składnikiem są modele. Modele to klasy Pythona, które odpowiadają za tworzenie tabel w bazie danych. W Django używa się tzw. ORM (Object-Relational Mapping), czyli narzędzia, które umożliwia tworzenie obiektów Pythona, które automatycznie są mapowane na rekordy w bazie danych.


Kolejnym ważnym czynnikiem w Django są widoki. Widoki odpowiadają za obsługę żądań HTTP i generowanie odpowiedzi dla użytkownika. Widoki mogą zwracać pliki HTML, JSON, XML itp.


Ostatnim ważnym elementem w Django są szablony. Szablony to pliki HTML, które definiują, jak wyglądają strony internetowe. W Django szablony mogą być dynamiczne, co znaczy, że można w nich umieszczać zmienne oraz instrukcje warunkowe.


Podsumowując, Django to framework do budowania aplikacji webowych, który opiera się na wzorcu MVT. Najważniejszymi elementami w Django są modele, widoki oraz szablony.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Audi Quattro: rewolucja w świecie motoryzacji

  Historia i powstanie Audi Quattro to ikona motoryzacji, która zrewolucjonizowała rynek samochodów sportowych i wyścigowych. Zadebiutował n...